INTERVIU. Mihai Lupu (PNL), președintele Consiliului Județean Constanța: „E nevoie de o concepție coerentă asupra viitorului și de implementarea de mari proiecte, care să vină în sprijinul nevoilor societății constănțene”

1
624
Mihai Lupu

Liberalul Mihai Lupu, noul președinte al Consiliului Județean Constanța, ales la o diferență consistentă față de contracandidați la alegerile locale din 2020, ne-a acordat un interviu, a cărui primă parte o publicăm astăzi. Întrebările și răspunsurile vizează, evident, județul afectat grav de lunga domnie a tandemului penal Radu Mazăre – Nicușor Constantinescu (PSD).

„Județul Constanța suferă la capitolul investiții”

Reporter: Domnule președinte, cum ați caracteriza sintetic județul nostru și cum l-ați încadra în plan național?

 Mihai Lupu: Județul Constanța are o economie cu un caracter deosebit de complex. Ramurile de importanță majoră sunt legate de activitatea portuară și transportul maritim, de turism, de agricultură și industria alimentară și de comerț, inclusiv cel internațional.

În ceea ce privește dinamica investițiilor, județul Constanța este favorizat de poziția sa geografică, având acces național și internațional  atât pe cale rutieră, ferată, aeriană, cât și navală. Marele avantaj al județului este faptul că este udat de Dunărea navigabilă și că are deschidere la Marea Neagră, prin Portul Comercial Constanța și Portul Turistic Tomis.

Din punct de vedere social și cultural, o caracteristică importantă a județului Constanța este îmbinarea dintre vechi și nou, dintre tradiție și modernitate, ceea ce-i conferă acestuia un plus de farmec și oferă, totodată, turiștilor posibilitatea de a cunoaște și înţelege istoria și tradiția locurilor vizitate.

Marele avantaj al regiunii pentru dezvoltarea turismului este oferit de prezenţa comunităților etnice care locuiesc în acest spațiu și care sunt un exemplu de conviețuire. Turci, tătari, greci, armeni, ruși-lipoveni, ucraineni-hahuli, evrei, italieni, albanezi, găgăuzi și alții, toți și-au adus contribuția la prosperitatea zonei.

– Care sunt domeniile prioritare și ce investiții aveți în vedere pentru perioada următoare?

– Împreună cu echipa managerială a Consiliului Județean Constanța, ne-am îndreptat atenția asupra identificării celor mai stringente probleme ale judeţului. Ne dorim să le prioritizăm în funcție de importanța și complexitatea acestora, pe domenii de activitate.

Județul Constanța suferă la capitolul investiții. Cheia dezvoltării durabile a județului constă în atragerea investitorilor și crearea unui cadru favorabil dezvoltării economice.

Vorbim despre un județ cu o infrastructură de transport complexă, ce deține, pe lângă căi ferate și autostrăzi, două aeroporturi internaționale, două porturi maritime și mai multe porturi fluviale aflate atât pe Dunăre, cât și pe Canalul Dunăre – Marea Neagră.

Ca principale obiective, ne-am propus să dezvoltăm infrastructura în domeniul sănătății, transportului, educației și culturii.

Recent am lansat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, document ce conține viziunea, direcțiile prioritare de dezvoltare și obiectivele strategice la nivel județean. Prioritizarea problemelor, în funcție de importanță și complexitate, trebuie să stea la baza elaborării oricărei strategii de dezvoltare.

Sănătatea reprezintă o prioritate a acestui mandat. Unul dintre cele mai importante obiective, este construirea unui Spital de Pediatrie. În acest moment, în județul Constanța, nu există un Spital de Pediatrie, și este impetuos necesară construirea unei astfel de unități medicale.

Spitalul Județean de Urgență Constanța deservește o populație de peste 760.000 de locuitori, plus județele adiacente, iar în sezonul estival numărul este aproape dublat de prezența turiștilor pe litoralul românesc. Ca să nu mai vorbim de marinarii care vin în porturile dunărene și maritime, de personalul și pasagerii avioanelor care vin și pleacă de pe Aeroportul Intenațional de la Mihail Kogălniceanu, de militarii români și străini staționați sau aflați în tranzit la baza de acolo ori de șoferii de TIR care trec dinspre și către Bulgaria.

De asemenea, ne dorim ca, până la finele mandatului, toți cei 847 de kilometri de drumuri județene să ofere cele mai bune condiții de trafic și siguranță rutieră și să aibă un covor asfaltic durabil și de calitate.

Un alt obiectiv propus constă în sprijinirea celor 70 de UAT-uri (Unități Administrativ-Teritoriale – n. red.) din județ, pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze, apă și canalizare, precum și reconstrucția sistemului de irigații. Instituția noastră nu poate face direct investiții de această natură, dar poate asigura sprijin UAT-urilor pentru implementarea proiectelor, cu ajutorul Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, proaspăt înființată, în cadrul căreia Consiliul Județean Constanța este parte și ordonator de credite.

„În ultimii 20 de ani, aceste lucruri au lipsit cu desăvârșire”

– Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța a fost elaborată și este în dezbatere publică. Cum va contribui aceasta la dezvoltarea județului Constanța?

– În prezent, Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța pentru perioada 2021-2027 a fost redactată și se află în dezbatere publică până pe 6 august 2021. Strategia are la bază trei piloni principali: dezvoltarea economică prin intermediul valorificării potențialului local și prin utilizarea inovării și a noilor tehnologii; creșterea calității condițiilor de viață a cetățenilor și reducerea decalajelor dintre comunități; și, în sfârșit, dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe.

Principalele obiective stipulate în acest document sunt: dezvoltarea infrastructurii pentru transportul public și de mărfuri, creșterea calității mediului și stimularea utilizării resurselor de energie regenerabilă, precum și modernizarea administrației publice și a capacității de implicare în dezvoltarea teritorială.

Implementarea acestei strategii județene presupune un efort semnificativ și unitar din partea instituțiilor, administrațiilor publice locale și factorilor interesați, parteneri esențiali în procesul de dezvoltare durabilă a județului nostru.

Definitivarea acestui document este punctul de pornire al procesului de dezvoltare, în care trebuie să se regăsească interesul tuturor comunităților, al mediului de afaceri, al societății civile și mai ales al cetățenilor.

Este nevoie de o concepție coerentă asupra viitorului și, totodată, de implementarea de mari proiecte care să vină în sprijinul nevoilor societății constănțene.

În ultimii 20 de ani, aceste două lucruri au lipsit cu desăvârșire din peisajul local și regional. Prin implementarea prezentei strategii, Constanța și întreaga regiune de sud-est a țării vor redeveni un important reper economic și social, atât pe harta României, cât și pe cea a Europei și, nu în ultimul rând, a bazinului Mării Negre.

Mihai Lupu

Un nou acvariu la Constanța, de 15 milioane de euro

– În ceea ce privește domeniul culturii, ce proiecte aveți în vedere să demarați în perioada următoare?

– La nivelul Consiliului Judeţean Constanţa, activitatea Serviciului Promovare Proiecte Europene, din cadrul Direcţiei Generale de Proiecte, este foarte intensă.

Ne dorim să demarăm, anul acesta, studiile de fezabilitate în vederea extinderii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, prin construirea unui nou Acvariu în incita acestuia. Proiectul Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” are o valoare de 15 milioane de euro.

De asemenea, vom demara și procedura documentației necesare studiului de fezabilitate în vederea realizării unui sediu destinat Teatrului pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare”, investiție, ce poate fi realizată tot în incinta Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Proiectul are în vedere ridicarea unui imobil în formă de amfiteatru, care va avea o capacitate de 300 de locuri.

Un alt proiect cultural cu finanțare europeană, în valoare de 15 milioane de euro, este cel care privește „Conservarea, protejarea și punerea în valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”. În acest moment, proiectul este în curs de evaluare, iar Consiliul Județean Constanța pregătește documentația în vederea demarării procedurilor de achiziție publică pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică, necesare obținerii finanțării.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de «Vară Soveja»”, cu o valoare de peste 6 milioane de euro, este o altă investiție propusă, al cărei contract de finanțare urmează a fi semnat în perioada următoare.

Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța

– Care sunt măsurile luate de Consiliul Județean Constanța pentru sprijinirea agenților economici, locali în primul rând, dar și naționali sau din străinătate, care-și desfășoară activitatea aici?

– Încă de la preluarea mandatului am acordat o atenție deosebită evoluției economiei locale și îmi doresc să păstrez o legătură permanentă cu agenții economici de pe raza județului.

În calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța, am susținut acest segment și am participat activ la întâlnirile între agenții economici de pe litoral și autoritățile centrale.

Ca dovadă stă și vizita premierului Florin Cîțu, avută în luna mai a acestui an la Constanța, în cadrul căreia s-au purtat discuții cu reprezentanții industriei HoReCa, mediate de către autoritățile locale. 

Tot ca o măsură venită să ajute dezvoltarea economiei locale, dar și a sectorului turistic, am luat decizia înființării, împreună cu Primăria Municipiului Constanța, a Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța. Aceasta va avea la bază Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța și va oferi reprezentanților industriei turismului fundația optimă dezvoltării de proiecte în vederea accesării de fonduri nerambursabile, vitale investițiilor în acest sector.

Consiliul Județean Constanța nu are atribuții legale de sprijinire directă a agenților economici din județul nostru. Însă un sprijin indirect acordat acestora îl reprezintă investițiile instituției noastre, la care aceștia pot participa prin depunerea de oferte competitive la licitațiile organizate de către CJC.

De altfel, îi încurajez pe toți agenții economici din județ, să participe activ la proiectele pe care instituția noastră le derulează în permanență.

În continuare, ne-am propus să desfășurăm întâlniri periodice cu reprezentanții HoReCa și să ne implicăm activ în repunerea în mișcare a acestei industrii, deosebit de importantă pentru economia județului nostru.

Sediul Cnsiliului Județean Constanța

„Veniți în număr mare în județul Constanța!”

– În ce măsură sunteți mulțumit de contractele în derulare? Estimați că vor fi finalizate la timp? Sunteți mulțumit de calitatea lucrărilor?

– În ceea ce privește contractele aflate în derulare, menționăm că nu suntem foarte mulțumiți de calitatea lucrărilor, dar nu avem nici prea multe alternative. Sunt probleme la licitații, din punct de vedere al participării furnizorilor, deoarece sunt puțini cei care se înscriu și care sunt cu adevărat profesioniști, o situație pe care o regăsim și la nivel național.

Pe de altă parte, există pe alocuri litigii cu furnizorii de servicii, în sensul că aceștia reproșează numai Consiliului Județean Constanța aspecte de natură birocratică. Dar obținerea la timp a avizelor și a documentațiilor nu ține doar de Consiliul Județean, deoarece și noi, la rândul nostru, depindem de alte autorități.

Tocmai de aceea am adunat la aceeași masă reprezentanții tuturor instituțiilor cu atribuții în avizarea și autorizarea documentațiilor, cu scopul final de a depăși aceste blocaje birocratice.

– Aveți un mesaj pentru locuitorii județului Constanța, poate și pentru cei care-l vizitează sau vin aici în interes profesional și de afaceri?

– Pe locuitorii acestui județ îi asigur că au în președintele Consiliului Județean și în întreaga sa echipă parteneri de dialog și sprijin în realizarea oricărui proiect benefic pentru dezvoltarea zonei și, implicit, pentru creșterea nivelului de trai și de civilizație în toate comunitățile.

Pentru toți compatrioții, dar și pentru străinii care sunt potențiali vizitatori sau parteneri de afaceri ai zonei, am următorul mesaj: Veniți în număr cât mai mare în județul Constanța, vizitați-ne și nu ezitați să și investiți în proiecte legate de această zonă, iar noi, cei de la Consiliul Județean, ne vom strădui să fim gazde perfecte și susținători de nădejde!

Cine este Mihai Lupu

  • Are 58 de ani (este născut pe 26 octombrie 1962, în comuna Podu Iloaei, din județul Iași).
  • Este absolvent al Academiei de Studii Economice (ASE) din București.
  • Vechi membru al Partidului Național Liberal, din partea căruia a fost, timp de două mandate consecutive (2008-2016), deputat în Parlamentul României, fiind ales în circumscripția electorală a județului Constanța.
  • A fost director general al Oil Terminal Constanța, între anii 2005 și 2008.
  • E căsătorit și are o fiică (la rândul ei, căsătorită), care a studiat la Academia de Artă din București.
  • La alegerile locale din 2020, a câștigat detașat președinția Consiliului Județean Constanța.

Puteți susține ZIARISTII.COM făcând o donație AICI. Vă mulțumim!

CITIȚI ȘI:

* Adio, Colonele! Te las cu rucsacul tău plin cu pietre, care ți-a încovoiat spinarea. Curea și Andronic să-ți lumineze calea!

* Ceas de 21.000 de dolari la mâna cu care Tudorache-Diamant strânge semnături pentru demiterea lui Clotilde Armand

* Cei 67 de liberali „cîțiști” care au semnat Apelul anti-Orban. Printre ei se numără și „traseiștii” aduși în PNL chiar de Orban!

* Iurie Roșca, agent KGB și propagandist-șef al Sputnik în Basarabia – 3 ani interdicție de intrare în România! A fost întors de la Vama Albița

* Fostul șef al ANI, Horia Georgescu, se distrează pe un yacht de lux, cu șampanie scumpă, pe Coasta de Azur. Dezvăluirile fugarului Rizea

* Fugarul Rizea: „Dana Budeanu se mărită cu Andrei Hrebenciuc. Acel inel cu diamante, cu care se laudă acum, e luat din banii furați de familia Hrebenciuc, tată și fiu!”

* „Monstrul din Fundeni” a avut mulți complici în uciderea educatoarei: polițiști de la Secția 7, procurori, judecători. Individul a devenit o fiară după ce și-a călcat cu mașina copilul de 2 ani

* Maia Sandu reformează Moldova cu viteza fulgerului: Parlamentul a adoptat deja și legea controlului averilor pentru părinții, socrii și copiii demnitarilor

* VIDEO. Joe Biden: „De ce să lupte și să moară soldații americani într-un război pe care afganii au refuzat să-l poarte?” / „Am făcut planuri, împreună cu liderii afgani, dar ei au renunțat la luptă și au fugit din țară” / „Guvernul afgan a descurajat SUA din a organiza un exod în masă”

* Faliment european al fotbalului românesc: Steaua Roșie Belgrad – CFR Cluj 4-0! FCSB, CSU Craiova și Sepsi au capitulat de mult

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here