RAJA Constanţa are implementat sistemul de management integrat (calitate, mediu, siguranță alimentară, securitate şi sănătate ocupaţională), conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001

0
112

Cu preocuparea de a fi satisfăcute integral cerinţele clienţilor, în condiţii de profitabilitate, și cu dorinţa de a demonstra capacitatea societăţii de a se menţine și de a câștiga noi poziţii pe piață, oferind servicii de o calitate superioară, managementul RAJA S.A. Constanţa a decis, încă din anul 2003, implementarea unui sistem de management integrat, în conformitate cu standardele internaționale de referinţă.

În ultimii 50 de ani, datorită globalizării tot mai accentuate a economiei, ponderea şi importanţa standardelor referenţiale cu recunoaştere internaţională a crescut constant. Ele asigură un cadru de referinţă, un limbaj comun între furnizori şi consumatori şi, chiar dacă rolul lor se manifestă discret, rezultatele sunt extrem de evidente, standardele contribuind esenţial la desfăşurarea normală a activităţii şi vieţii noastre de zi cu zi.

Standardele internaţionale sunt indispensabile pentru afaceri, clienţi, guverne, comerţ, consumatori, ele aducând beneficii pentru oricine.

Calitatea produselor şi serviciilor oferite pe piaţă, nivelul lor de siguranţăfiabilitatea şi intercompatibilitatea, sunt şi rezultate ale procesului de standardizare.

În acest context, marcat de creştere a importanţei calităţii produselor şi serviciilor, ca factor hotărâtor al competitivităţii companiilor, tot mai multe organizaţii sunt preocupate să utilizeze tehnici şi instrumente care să faciliteze îmbunătăţirea continuă a performanţelor, astfel încât să fie satisfacute integral cerinţele clienţilor în condiţii de profitabilitate.

Cu o asemenea preocupare şi dorinţă de a demonstra capacitatea societăţii de a se menţine, de a câștiga noi poziţii pe piață şi de a oferi servicii de o calitate superioară, managementul de vârf al RAJA S.A. Constanţa a decis, încă din anul 2003, implementarea unui sistem de management integrat, în conformitate cu standardele de referinţă.

O modernă atitudine şi abordare în prestații și dezvoltare înseamnă o nouă cultură a organizaţiei

Certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat a condus la o nouă atitudine şi abordare a proceselor în mod organizat, având la bază efortul de a modifica cultura organizaţiei, ajutându-i pe membrii acesteia să înţeleagă starea de fapt.

Având în vedere că ciclul de viaţă al unei organizaţii cuprinde o etapă importantă – etapa de maturitate, iar calitatea unei organizaţii depinde în mare măsură de capacitatea de prelungire a acestei etape, acest lucru este posibil printr-un management eficient, capabil să menţină organizaţia la cerinţele reale ale pieţei și printr-un control  adecvat al proceselor.

Succesul unei organizaţii în realizarea obiectivelor propuse este direct proporțional cu modul în care aceasta este condusă.

Cheia succeselor RAJA: licență clasa întîi în domeniul de activitate, certificări și standarizări internaționale și management integrat

Astfel, RAJA S.A. deţine Licența clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare şi are implementat şi recertificat un sistem de management integrat.

De asemenea, societatea deţine trei laboratoare de încercări apă potabilă şi uzată acreditate RENAR.

Prin implementarea sistemului integrat de management, s-a obţinut  o mai mare coerenţă în activitate, o optimizare a acţiunilor, o micşorare a suprapunerilor şi disipării responsabilităţii, o eficienţă mărită în condiţiile unor cerinţe comune, o viziune unitară asupra dezvoltării viitoare, inclusiv reducerea cheltuielilor de întreţinere a întregului sistem.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here