RAJA Constanța reabilitează și modernizează stația de epurare ape uzate din Onești, prin cofinanțare europeană

0
741

La nivelul companiei românești cu capital integral de stat RAJA S.A. Constanța (director-general Felix Stroe)cel mai mare operator regional din domeniul apei potabile și apelor uzate din țara noastră (cu activitate în 8 județe, acoperind peste 40.000 kmp), se continuă derularea investițiilor din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a RAJA S.A. Constanța, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Acest program  reprezintă o nouă etapă pentru implementarea unor proiecte majore de modernizare și dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată din întrega arie de operare, preocuparea constantă fiind aceea de a asigura apă potabilă de calitate și servicii centralizate de canalizare durabile, fiabile, performante.

Proiectul  a fost elaborat în scopul conformării la Directivele Europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele europene de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Prin implementarea acestor investiţii, gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40% la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27% pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.

Acest amplu proiect regional vizează investiții pe raza a 91 de localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Pornind de la “Master-Plan”-urile judeţelor, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidenţiază necesitatea şi soluţiile de extindere şi modernizare a infrastructurii reţelelor de apă şi apă uzată.

Principalii indicatori sunt:

  1. Sistemul de alimentare cu apă:

– Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km;

– Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 de unităţi;

– Dispecerate locale SCADA (monitorizare și control automatizate) – apă: 14 locaţii, cu întreg sistemul necesar.

2. Sistemul de canalizare:

– Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km;

– Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi;

– Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unitate;

– Dispecerate locale SCADA (monitorizare și control automatizate) – canal: 17, cu întreg sistemul necesar.

Aplicația de finanțare (studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, devizul general, documentațiile tehnice) a fost realizată pe parcursul a 3 ani, sub directa coordonare a diviziei de consultanță JASPERS, activitățile fiind demarate în a doua jumătate a anului 2014.

În urma procesului de evaluare tehnică, financiară și instituțională, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat în integralitatea sa Aplicația de Finanțare, drept pentru care, la data de 31.08.2018, a fost semnat Contractul de Finanțare.

Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 de euro.

Finanțarea proiectului este suportată de către:

  • Comisia Europeană – 440.179.992,19 euro;
  • bugetul de stat – 67.321.645,86 euro;
  • RAJA S.A. Constanța – 33.054.818 euro;
  • bugetele locale – 10.357.176,29 euro.

Așadar, contribuția operatorului regional RAJA SA la realizarea acestor investiții este de 33.054.818 euro (138.902.230,70 lei).

Stadiul implementării celor 54 de contracte se prezintă astfel:

– 25 de contracte (21 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 773.974.374,65 lei, atribuite până la 1 iulie a.c.;

– 1 contract, în valoare de 54.093.400,41 lei, s-a semnat la începutul lunii iulie a.c.;

– 8 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare totală estimată de 492.552.666,76 lei;

– 20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.

Numai în lunile scurse din acest an, 2020, au fost semnate 3 noi importante contracte în cadrul Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Al treilea contract semnat în 2020 este cel pentru REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STAȚIEI DE EPURARE DIN ONEȘTI, județul Bacău

Stația de Epurare Mamaia-Sud a găzduit, în 26 iunie 2020, semnarea unui nou contract de lucrări finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”componentă a Proiectului Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020.

La eveniment au fost prezenți directorul general al RAJA S.A. – Felix Stroe, președintele Consiliului Județean Constanța – Marius Horia Țuțuianu, reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene – Cătălin Bălan, reprezentanții firmei constructoare și primarul municipiului Onești – Nicolae Gnatiuc.

Actuala Stație de Epurare din municipiul Onești a fost construită în perioada 1948-1953 și modernizată în anul 1976. Aceasta a fost proiectată să trateze și să elimine apa menajeră uzată și apa industrială de pe platforma petrochimică Borzești, fiind o stație cu tehnologie învechită, care necesită ample lucrări de reabilitare și retehnologizare.

Prin Contractul de lucrări “Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”, în valoare de 80.128.971 de lei, RAJA S.A. va construi o stație de epurare cu o capacitate de 41.500 de locuitori echivalenți, conform ultimelor tehnologii în materie, beneficiind inclusiv de treaptă de tratare terțiară cu dezinfectare UV a efluentului.

Obiectivul general al contractului este asigurarea implementării corespunzătoare a Proiectului Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și canalizare din Municipiul Onești, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva 91/271/CE, transpusă în legislația națională prin Hotarârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane.

Astfel, prin realizarea acestei investiții, se vor respecta toți indicatorii de mediu impuși de legislația europeană și națională, contribuind semnificativ la îmbunătățirea și protecția mediului și a sănătății populației aflate în aria Proiectului.

„Este primul pas spre normalitate, după 30-40 de ani, în Onești, timp în care, până să vină RAJA la noi, beneficiam de un program de furnizare a apei de numai câte trei ore dimineața și trei ore seara. După trei ani, RAJA a demonstrat că acest serviciu poate fi realizat în Onești în condiții normale, permanent. Mulți oneșteni se pare că au uitat acest aspect, dar noi continuăm să le aducem aminte. Consider că semnarea acestui contract marchează o nouă etapă de ridicare a calității serviciilor către comunitate, premise menite să asigure o dezvoltare durabilă în Onești”, a declarat Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești.

Directorul general al RAJA S.A., Felix Stroe, a subliniat importanța acestui proiect, care, odată implementat, scutește municipiul Onești de riscul unor amenzi uriașe din partea Uniunii Europene: „Dacă municipiul Onești nu era declarat eligibil într-un asemenea proiect, ar fi plătit pentru neconformare la cerințele Uniunii Europene amenzi în valoare de aproximativ 47 de milioane de euro pe an, până la realizarea conformării”.

În cadrul contractului vor fi realizate următoarele investiții:  

– CĂMIN DEVERSOR INTRARE – are rolul limitării unui debit de apă uzată admis în stația de epurare pe timp ploios de 385 l/s. Prin manevrarea corespunzătoare (închidere) a stavilei cu acționare electrică, montate la ieșirea către grătarele rare din noua stație de epurare, va permite intrarea unui debit total de 500 l/s spre bazinul de retenție;

– BAZIN DE RETENȚIE – amplasat după caminul deversor, are rolul de înmagazinare pe timp de ploaie a amestecului de apă uzată și apă de ploaie, în vederea epurării ulterioare a acesteia;

– STAȚIE DE PRELUARE VIDANJE – este reprezentată de o cameră de recepție a materiilor vidanjabile, pentru a realiza epurarea reziduurilor provenite din tancuri septice;

– HALĂ DE PRETRATARE MECANICĂ – include grătare rare, stație de pompare apă uzată, instalație compactă de pretratare și stație automată de prelevare probe;

– DECANTOARE PRIMARE – cuve din beton armat echipate cu instalații pentru reținerea eficientă a nămolului primar;

– CAMERĂ DE AMESTEC ȘI DISTRIBUȚIE PENTRU REACTOARELE BIOLOGICE – echipament tehnologic care realizează amestecul omogen între apa uzată epurată mecanic, nămolul de recirculare și reactivul pentru precipitarea chimică a fosforului;

– REACTOARE BIOLOGICE – instalații folosite pentru defosforizare biologică și denitrificare;

– STAȚIE DEZINFECTARE CU UV – la finalul procesului mecano-biologic de tratare a apei uzate, aceasta este condusă către stația de dezinfectare cu ultraviolete, care va avea o eficiență 95-99% asupra apei epurate, înainte de evacuarea în emisar;

– CĂMINE DE MĂSURARE DEBIT – pentru un control exact al cantității apei intrate în stație și tratate, noul obiectiv va fi prevăzut cu mai multe aparate de măsurare debit, în diverse etape ale procesului de epurare;

– STAȚIE DE POMPARE SPUMĂ ȘI GRĂSIMI – are rolul colectării și pompării către rezervorul de fermentare anaerobă a grăsimilor reținute în separatorul de grăsimi și spumei din decantoarele primare/secundare;

– STAȚIE DE POMPARE NĂMOL PRIMAR – are rolul de a transporta nămolul primar către bazinul de stocare și omogenizare a acestuia cu nămolul activat în exces;

– HALĂ DE INGROȘARE ȘI DESHIDRATARE NĂMOL – obiectiv dotat cu instalații de îngroșare și deshidratare a nămolului și de preparare-dozare polielectrolit;

– REZERVOR DE FERMENTARE ANAEROBĂ A NĂMOLULUI –dimensionat pentru asigurarea condițiilor optime de stabilizare anaerobă a nămolului îngroșat;

– REZERVOR DE STOCARE BIOGAZ – prevăzut cu gazometru cu dublă membrană pentru înmagazinarea biogazului rezultat din procesul de fermentare anaerobă a nămolului;

– DEPOZIT DE NĂMOL DESHIDRATAT – platforme de depozitare betonate, pevăzute cu sistem de drenaj și acoperiș ușor, permițând stocarea nămolului deshidratat pentru cel puțin 120 de zile;

– ÎNCHIDERE DEPOZIT DE NĂMOL – la finalizarea lucrărilor de modernizare a stației se vor lua și măsurile de închidere a depozitului de nămol actual. Lucrările de ecologizare a zonei vor include următoarele: terasamente cuvetă pe suprafața nouă, dig perimetral, strat impermeabil de argilă, drenuri colectoare, strat din geotextile de drenare și protecție, conductă colectoare, strat din pământ vegetal, lucrări de înierbare, canal perimetral, puțuri de monitorizare, și dispunere martori de tasare etc..

De asemenea, în cadrul noii stații de epurare vor mai fi realizate conducta de descărcare și canalul de evacuare a efluentului, în râul Trotuș.

Tot pe parte de infrastructură, stația va avea refăcute toate drumurile, aleile, platformele, împrejmuirile și porțile și va fi prevăzută cu sistem SCADA în vederea operării automatizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here