Memoriul de prezentare a proiectului RAJA S.A. Constanța de extindere și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Călărași, cofinanțat european în cadrul POIM 2014-2020

0
186

Denumirea proiectului este: PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020 – județul Călărași.

Proiectul face parte din PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA ÎN PERIOADA 2014-2020, care propune investiții majore, în județele Călărași, Ialomița, Dâmbovița, Brașov și Constanța.

Scopul proiectului este promovarea investițiilor din domeniul alimentării cu apă și cel al canalizării, respectiv extindere/reabilitare rețele alimentare cu apă, rețele canalizare, stații de tratare apă, stații de pompare, stații de epurare etc, propuse pe teritoriul județelor menționate anterior.

Finanțarea proiectului se va face din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, încadrandu-se pe Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, OS 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Prezenta documentație s-a elaborat pentru faza de Studiu de fezabilitate, parte componentă a Aplicației de finanțare.

Descrierea proiectului

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. Raja S.A. Constanța, în perioada 2014-2020” cuprinde mai multe investiții din aria de operare a S.C. Raja S.A. Constanța (rețele de alimentare cu apă, canalizare, stații de pompare, stații de tratare, stații de epurare etc) în județele Constanța, Ialomița, Dâmbovița, Călărați și Brașov. În cadrul acestui memoriu de prezentare se prezintă strict investițiile din județul Călărași. Investițiile propuse se vor realiza în comuna Jegălia, localitațile: Jegălia, Iezeru și Gâldau.

1.     Sistemul de alimentare cu apă în comuna Jegălia

Sistemul de alimentare cu apă Jegălia este alcatuit din cele 3 localități ale comunei Jegălia: Jegalia, Iezeru și Gâldău. Pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Jegălia au fost propuse următoarele investiții: reabilitarea foraje existente din localitatea Gâldău – 2 unități; extinderea sursei Gâldău cu încă un foraj – 1; reabilitare conducte de legătură dintre foraje – Ltot=478m; stație de electro-clorare pentru dezinfecție – 1; rezervor de inmagazinare de 500 mc cu camera de vane – 1; stație de pompare pentru alimentarea cu apă a rețelei de distribuție din localitatea Gâldău (amplasată în camera de vane a rezervorului) – 1; stație de pompare pentru alimentarea cu apă a rezervoarelor existente în Jegălia și Iezeru (amplasată în camera de vane a rezervorului) – 1; aducțiune de apă tratată către Jegălia și Iezeru, din PEID, PE100, RC, SDR17, Pn10, De110, De125 si De160mm – Ltot=6.277m; stații de reclorare în Jegălia și Iezeru – 2; rețea de distribuție între gospodăria de apă proiectată și căminul existent de unde pleacă în prezent alimentarea cu apă a localității Gâldău, Ltotal=360m din PEID, PE100, RC, SDR17, Pn10, De160mm; conducta pentru alimentarea cu apă a stației de epurare și pentru asigurarea debitului de incendiu la hidrantul amplasat în incinta stației de epurare a comunei Jegălia Ltotal=1.482m din PEID, PE100, RC, SDR17, Pn10, cu diametrul De110mm; reabilitare rețea distribuție în localitatea Jegălia Ltotal=6.225m din PEID, PE100, RC, SDR17, Pn10, cu diametrul De110÷De160 mm; reabilitare rețea distribuție în localitatea Iezeru Ltotal=5.172 din PEID, PE100, RC, SDR 17, Pn10, De110mm; sistem SCADA. 

2.     Sistemul de canalizare în Aglomerarea de apă uzată Jegălia

Aglomerarea de apă uzată Jegălia este alcatuită din cele 3 localități ale comunei Jegalia. Pentru Aglomerarea de apă uzată Jegălia au fost propuse următoarele investiții: rețea de canalizare noua în localitatea Jegălia, Ltot=10.287m din PVC, SN8, Dn250mm; stație de epurare Jegălia: 3000 l.e.; cămine de vizitare din beton: 261 buc.; stații de pompare SPAU: 3 buc.; conductele de refulare aferente SPAU : Lt = 5774 m; racorduri: 695 buc SCADA

Justificarea necesității proiectului

Proiectul este propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, OS 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Investițiile propuse prin POIM 2014-2020 sunt reprezentante de lucrări ce nu au fost promovate sau finanțate în cadrul POS Mediu (2007 – 2013) și au ca scop conformarea cu directivele europene în domeniul alimentării cu apă și în cel al apei uzate și asigurarea condițiilor menționate în Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană.

Programul Operațional Infrastructură Mare 20142020 reprezintă un document strategic de programare, care acoperă domeniile transport, mediu și energie regenerabilă, obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, luînd în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice, selectate în funcție de nevoile naționale, regionale și locale. Programul Operațional Infrastructură Mare 20142020 a făcut obiectul negocierii cu Comisia Europeană și va fi implementat în conformitate cu prevederile Cadrului strategic comun 20142020 și ale Regulamentelor fondurilor europene aferente.

Proiectul reprezintă o etapă importantă în cadrul extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Călărași, continuand procesul investițional, derulat prin programul POS Mediu (2007-2013), de creare, continuare și îmbunătățire a sistemelor regionale în sectorul apei și apei uzate. 

Așa cum s-a arătat, investițiile propuse în județul Călărași fac parte din proiectul numit “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020”, care se desfășoară în 5 județe. În celelalte 4 județe, proiectul este axat pe realizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare, inclusiv stații de epurare, în județele Brașov (nu se propun stații de epurare), Ialomița (stație de epurare la Căzănești), Dâmbovița (nu se propun stații de epurare), Constanța (stații de epurare la Băneasa, Negru Vodă și Corbu).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here