Una dintre cheile performanțelor RAJA S.A. Constanța: sistemul de management integrat, conform standardelor internaționale de referinţă

0
59

La RAJA S.A. Constanța (director general – Aurel Presură), certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat a condus la o nouă atitudine şi abordare a activității. Având la bază efortul de a modifica cultura organizațională, managementul integrat îi ajută pe cei din companie să înţeleagă realitatea și să acționeze corect.

Prin implementarea sistemului integrat de management, s-a obţinut  o mai mare coerenţă în activitate, o optimizare a acţiunilor, o micşorare a suprapunerilor şi disipării responsabilităţii, o eficienţă mărită în condiţiile unor cerinţe comune, o viziune unitară asupra dezvoltării viitoare, inclusiv reducerea cheltuielilor de întreţinere a întregului sistem

În ultimii 50 de ani, datorită globalizării tot mai accentuate a economiei, ponderea şi importanţa standardelor referenţiale cu recunoaştere internaţională a crescut constant

Standardele internaționale asigură un cadru de referinţă, un limbaj comun între furnizori şi consumatori şi, chiar dacă rolul lor se manifestă discret, rezultatele sunt extrem de evidente, ele contribuind esenţial la desfăşurarea normală a activităţii şi vieţii noastre de zi cu zi.

Standardele internaţionale sunt indispensabile pentru afaceri, clienţi, guverne, comerţ, consumatori, ele aducând beneficii pentru oricine.

Calitatea produselor şi serviciilor oferite pe piaţă, nivelul lor de siguranţă, fiabilitatea şi intercompatibilitatea, sunt şi rezultate ale procesului de standardizare.

În acest context, marcat de creşterea importanţei calităţii produselor şi serviciilor, ca factor hotărâtor al competitivităţii companiilor, tot mai multe organizaţii sunt preocupate să utilizeze tehnici şi instrumente care să faciliteze îmbunătăţirea continuă a performanţelor, astfel încât să fie satisfacute integral cerinţele clienţilor în condiţii de profitabilitate.

O asemenea preocupare şi dorinţa de a demonstra capacitatea societăţii de a se menţine, de a câștiga noi poziţii pe piată şi de a oferi servicii de o calitate superioară, managementul de vârf al S.C. RAJA S.A. Constanţa a decis, încă din anul 2003, implementarea unui sistem de management integrat, în conformitate cu standardele internaționale de referinţă.

Ciclul de viaţă al unei organizaţii cuprinde o etapă importantă: cea de maturitate. Calitatea unei organizaţii depinde în mare măsură de capacitatea de prelungire a acestei etape. Acest lucru este posibil printr-un management eficient, capabil să menţină organizaţia la cerinţele reale ale pieţei și printr-un control  adecvat al proceselor.

Succesul unei organizaţii în realizarea obiectivelor propuse este direct proporțional cu modul în care este condusă.

RAJA S.A. posedă Licența Clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și are 3 laboratoare de încercări acreditate RENAR

RAJA. S.A. Constanța deţine Licența Clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare şi are implementat şi recertificat un sistem de management integrat.

De asemenea, societatea constănțeană deţine 3 laboratoare de încercări, pentru  apă potabilă şi ape uzate, acreditate RENARAsociația de Acreditare din România, având acronimul RENAR, este o organizație neguvernamentală din România, fără scop lucrativ, care este recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic. Funcționează în coordonarea și sub supravegherea Ministerului Economiei. A fost constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută în anul 1990.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here