RAJA Constanța realizează pe fonduri europene importante investiții în sistemele de apă și canal din județul Dâmbovița

0
287

Denumirea proiectului este: “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014- 2020 – județul DÂMBOVIȚA”.

Proiectul Regional propune investiți în judetele Dâmbovița, Ialomița, Călărași, Brașov și Constanța. Scopul proiectului este promovarea investițiilor din domeniul alimentării cu apă și al canalizării, respectiv extindere/reabilitare rețele alimentare cu apă, rețele canalizare, stații de tratare apă, stații de pompare, stații de epurare etc, propuse pe teritoriul județelor menționate anterior.

Toate aceste investiții se află în aria de operare a titularului S.C. Raja Constanța S.A. Finanțarea proiectului se face din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, încadrându-se pe Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, OS 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Studiul de Fezabilitate, parte componentă a Aplicației de Finanțare

În cadrul Notificării pentru evaluarea inițială a proiectului au fost prezentate toate investițiile din cadrul proiectului, investiții care sunt specificate și în cele 3 Certificate de Urbanism atașate la prezentul Memoriu. La depunerea Notificării pentru evaluarea inițială a proiectului către APM Dâmbovița a fost atașat doar Certificatul de Urbanism nr. 308 din 29.09.2015, fiind singurul emis la acea dată. Între timp au fost emise și Certificatele de Urbanism nr. 423/17.12.2015 și nr. 205/18.05.2016, atașate la această documentație.

Descrierea rezumativă a proiectului

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. Raja S.A. Constanța, în perioada 2014-2020” cuprinde mai multe investiții din aria de operare a S.C. Raja S.A. Constanța (rețele de alimentare cu apă, canalizare, stații de pompare, stații de tratare, stații de epurare etc), în județele Constanța, Ialomița, Dâmbovița, Călărași și Brașov.

În cadrul acestui memoriu de prezentare se prezintă strict investițiile din județul Dâmbovița.

Investițiile propuse se vor realiza în comuna Crevedia, în localitățile Crevedia, Dârza, Samurcași, Mânăstirea și Cocani.

Sistemul de alimentare cu apă în comuna Crevedia

Investiții propuse în cadrul Sistemului zonal de alimentare cu apă Crevedia: front de captare nou alcătuit din 6 foraje; conducta de aducțiune, L total=1005 m, din PEID, Pn10, cu diametre cuprinse intre Dn90 – Dn200 mm; extindere stație de tratare existentă (deferizare și demanganizare), cu un modul de 80 mc/h; extindere rețea distribuție în localitatea Crevedia, L total=17.611 m, din PEID, Pn10, cu diametre cuprinse între Dn110 – Dn250 mm; rețea nouă de distribuție în localitatea Dârza, L total=15.913 m, din PEID, Pn10, cu diametre cuprinse între Dn110 – Dn160 mm; rețea nouă de distribuție în localitatea Samurcași, L total=9.440 m, din PEID, Pn10, cu diametre cuprinse între Dn110 – Dn160 mm; stație de pompare pentru ridicarea presiunii în rețeaua de alimentare cu apă a localității Samurcași (SP1), 2+1 pompe cu Q pompa=5 l/s și H pompare=30 m; extindere rețea distribuție în localitatea Mânăstirea, L total=3.758 m, din PEID, Pn10, cu diametrul Dn110 mm; rețea nouă de distribuție în localitatea Cocani, Ltotal=6.221 m, din PEID, Pn10, cu diametrul Dn110 mm; stație de pompare pentru ridicarea presiunii în caz de incendiu, în rețeaua de alimentare cu apă a localității Cocani (SP1), 2+1 pompe, cu Qpompa=3,5 l/s și Hpompare=45 m; sistem SCADA.

Pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă a comunei Crevedia, s-a prevăzut realizarea lucrărilor de extindere și înființare a rețelelor de alimentare cu apă, urmărindu-se îmbunătățirea calității apei și asigurarea unui grad de acoperire de 100% pentru fiecare dintre localitățile: Crevedia, Dârza, Mânăstirea, Samurcași, Cocani.

Sistemul de canalizare în aglomerarea Crevedia

Aglomerarea de apă uzată Crevedia este alcatuită din 3 localități ale comunei Crevedia: Crevedia, Dârza și Mânăstirea.

Pentru localitatea Crevedia: extindere rețea de canalizare în localitatea Crevedia, L total=19.910 m, din PVC, SN8, Dn250 mm; cămine de vizitare, din beton, 507 bucăți; stații de pompare SPAU și conducte de refulare aferente,10 bucăți.

Pentru localitatea Dârza: rețea de canalizare nouă în localitatea Dârza, L total=14.666 m, din PVC, SN8, Dn250 mm; cămine de vizitare din beton, 402 bucăți; stații de pompare SPAU și conducte de refulare aferente, 4 bucăți.

Pentru localitatea Mânăstirea: extindere rețea canalizare în localitatea Mânăstirea, L total=4.352 m, din PVC, SN8, Dn250 mm; cămine de vizitare din beton, 119 bucăți; stații de pompare SPAU și conducte de refulare aferente, 2 bucăți.

Justificarea necesității proiectului

Proiectul este propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, OS 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apa potabilă a populației. Investitiile propuse prin POIM 2014-2020 sunt reprezentante de lucrări ce nu au fost promovate sau finanțate în cadrul POS Mediu (2007 – 2013) și au ca scop conformarea cu directivele europene în domeniul alimentării cu apă și apei uzate și asigurarea condițiilor menționate în Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014‐2020 reprezintă un document strategic de programare, care acoperă domeniile transport, mediu și energie regenerabilă, obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, luînd în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale și locale. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014‐2020, care a făcut obiectul negocierii cu Comisia Europeană (CE), va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 2014‐2020 și ale regulamentelor fondurilor europene aferente.

Proiectul de mai sus reprezintă o etapă importantă în cadrul extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Dâmbovița, continuînd procesul investițional derulat prin programul POS Mediu (2007-2013), de creare, continuare și îmbunătățire a sistemelor regionale în sectorul apei și al apei uzate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here