miercuri, februarie 28, 2024
AcasăFără categorieNoile investiții cofinanțate european în infrastructura de apă potabilă și uzată din...

Noile investiții cofinanțate european în infrastructura de apă potabilă și uzată din județele Constanța și Ialomița, ale RAJA S.A., se derulează conform graficului

-

Cele patru noi contracte, semnate în acest an, ale RAJA S.A., de modernizare și dezvoltare ale sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare-tratare a apei uzate din județele Constanța și Ialomița, cofinanțate de către Uniunea Europeană, se desfășoară în conformitate cu graficul de lucrări stabilit inițial.

Proiectele, în valoare totală de 220 milioane lei, vizează ample investiții pentru asigurarea unor servicii la standardele secolului XXI și, implicit, pentru creșterea calității vieții consumatorilor.

Cele 4 noi contracte de lucrări derulate în cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanțaprin  Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), semnate pe 20 ianuarie 2021, la sediul central al RAJA S.A. Constanța, nu înregistrează întârzieri față de graficul de execuție stabilit.

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, din aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, este cel mai reprezentativ proiect integrat din domeniul alimentării cu apă potabilă și al colectării/tratării apelor uzate aflat în implementare la nivel național. Acesta vizează investiții pe raza a 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov) și este structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

- Advertisement -

Până în prezent au fost semnate 34 de contracte de lucrări, a căror implementare va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene în domeniul apei (98/83/CE) și al epurării apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Cele 4 contracte sunt:

* CL 4 – Rețele apă și canalizare în zona periferică a municipiului Constanța, Palazu Mare și stațiunea Mamaia

* CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, stație nouă de pompare apă și conducte aferente din localitatea Techirghiol și reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție din localitatea Biruința, județul Constanța

- Advertisement -

* CL 45 – Surse de apă Căzănești, Fetești, Țăndărei. Stații de tratare Căzănești, Dridu, Fierbinți Târg, Fetești, Țăndărei. Reabilitare rezervoare Fetești, Țăndărei, Căzănești. Reabilitare stații de pompare Căzănești, Dridu, Fetești, Țăndărei

* CL 48 – Instalație de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare. 

La momentul semnării contractelor, Aurel Presură, directorul-general al RAJA S.A. Constanța, declara: “De aceste investiții vor beneficia peste 700.000 de locuitori, iar procentul populației, din aria de operare, branșată la sistemul de alimentare cu apă va crește de la 90,6% la 99,66%”.

RAJA – sediul central

Contractul de lucrări “Rețele apă și canalizare în zona periferică a Municipiului Constanța, Palazu Mare și stațiunea Mamaia”

Acest proiect vizează modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare și tratare a apei uzate și reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate în municipiul Constanța, continuând astfel procesul investițional derulat prin Programele ISPA, SAMTID și POS Mediu, de creare a sistemelor regionale în sectorul apei.

Investiția, în valoare totală de 51.461.137,45 lei cu TVA, se derulează pe o perioadă de 20 de luni și vizează 5 obiective:

1. Extindere rețea de distribuție apă, pe o lungime totală de 11.163 m, cu 210 branșamente noi la consumatori, inclusiv cămine de branșament, și 101 hidranți de incendiu subterani, în zonele Palazu Mare, Dedeman, Campus Universitar, Coiciu, Palas, Veterani;

2. Reabilitare rețea de distribuție apă pe o lungime de 8.723 m, cu 171 branșamente de apă la consumatori și căminele aferente, dar și reabilitarea a 62 de hidranți de incendiu subterani și supraterani;

3. Extindere rețea de canalizare menajeră pe o lungime totală de 13.587 m, cu 407 racorduri noi la consumatori, inclusiv cămine de vizitare, în zonele Palazu Mare, Dedeman, Campus Universitar, Coiciu, Palas, Veterani;

4. Construire a 12 stații de pompare și conducte de refulare noi în lungime totală de 4.283 m;

5. Reabilitare conducte de refulare ape uzate în stațiunea Mamaia, pe o lungime totală de 3.681 m.

La finalizarea lucrărilor în municipiul Constanța, obiectivul privind gradul de conformare preconizat în cadrul POIM, în concordanță cu prevederile Directivei 98/83/EC, va fi atins atât pentru infrastructura de apă potabilă, cât și pentru cea de canalizare.

Contractul de lucrări “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, stație nouă de pompare apă și conducte aferente din localitatea Techirghiol și reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție din localitatea Biruința, județul Constanța”

Acest contract are o valoare totală de 39.557.126,34 lei cu TVA și se derulează pe o perioadă de 22 de luni.

Investiții în localitatea Techirghiol:

* Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă pe o lungime totală de 12.742 m și reabilitare branșamente la consumatori, inclusiv cămine de apometru – 821 buc;

* Extindere rețea de distribuție apă potabilă pe o lungime totală de 8.306 m, noi branșamente la consumatori, cămine de branșament – 245 buc și hidranți de incendiu subterani – 38 buc;

* Reabilitare rețea de canalizare pe o lungime totală de 4.255 m și reabilitarea a 296 racorduri, inclusiv 116 cămine de vizitare;

* Extindere rețea canalizare pe o lungime de 10.328 m, 429 racorduri noi și 267 cămine de vizitare;

* Stație nouă de pompare apă potabilă – SPH (Str. George Enescu);

* Reabilitare stație de pompare apă uzată SP1 și a căminului de vane adiacent;

* Puncte de măsură presiune.

Investiții în localitatea Biruința:

* Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă pe o lungime totală de 4729 m, reabilitare branșamente la consumatori, inclusiv cămine de apometru – 119 buc și 45 hidranți noi de incendiu;

* Extindere rețea de distribuție apă potabilă pe o lungime totală de 2891 m, noi branșamente la consumatori, inclusiv cămine de apometru – 62 buc și 28 de hidranți noi de incendiu.

Toate lucrările prevăzute a se realiza în cadrul acestui contract vor fi dotate cu sistem SCADA, care să permită citirea informațiilor de funcționare de la distanță și va fi integrat în sistemul Dispeceratului Central RAJA, în vederea operării automatizate. 

Contractul de lucrări “Surse de apă Căzănești, Fetești, Țăndărei. Stații de tratare Căzănești, Dridu, Fierbinți Târg, Fetești, Țăndărei. Reabilitare rezervoare Fetești, Țăndărei, Căzănești. Reabilitare stații de pompare Căzănești, Dridu, Fetești, Țăndărei”

Investiția are ca obiectiv principal îmbunătățirea calității apei tratate în Gospodăriile de apă din localitățile Căzănești, Dridu, Fierbinți Târg, Fetești și Țăndărei, toate din județul Ialomița, prin reabilitarea forajelor existente și realizarea a 13 foraje noi.

Valoarea totală a contractului este de 59.787.605,34 lei cu TVA și se derulează pe o perioadă de 24 de luni. 

Contractul de lucrări “Instalație de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare”

Contractul, în valoare totală de 68.820.906,36 lei cu TVA, prevede realizarea în incinta Stației de Epurare a Apelor Uzate Constanța-Sud a unei instalații de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare Constanța-Sud, Constanța-Nord, Eforie-Sud, Poarta-Albă, Mangalia și Cobadin.

Termenul de execuție a lucrării este de 30 luni, din care 6 luni proiectare și 24 luni execuție lucrări.

Investiția propune introducerea în cadrul procesului de tratare a apei uzate din Stația de Epurare Constanța-Sud a unor echipamente și instalații de tratare și uscare a nămolului rezultat în urma procesului de epurare din stațiile Constanța-Sud, Constanța-Nord, Eforie-Sud, Poarta-Albă, Mangalia și Cobadin, având ca obiectiv valorificarea energetică a nămolului în vederea scăderii costurilor de gestionare a acestora.

Biogazul rezultat în urma reabilitării rezervoarelor de fermentare din stația de epurare Constanța-Sud va fi valorificat prin producerea de energie electrică și calorică necesare atât instalației de uscare termică a nămolului deshidratat cât și consumatorilor din stația de epurare Constanța-Sud.

Investițiile prevăzute a se realiza vor fi dotate cu echipamente de monitorizare, control și achiziții de date (SCADA) integrate în sistemul centralizat de dispecerizare al RAJA S.A.

Prin acest proiect se va realiza tratamentul eficient al nămolurilor rezultate în urma procesului de tratare/epurare și depozitarea acestuia în condiții adecvate, îmbunătățirea siguranței în exploatare, prin înlocuirea instalațiilor mecanice și electrice cu durata de funcționare depășită, protejarea şi îmbunătăţirea ecosistemelor terestre şi acvatice prin reducerea riscului de poluare.

- Advertisement -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -
- Advertisment -