Măsuri de evitare şi reducere a impactului asupra mediului formulate în urma evaluării impactului asupra Obiectivelor Specifice de Conservare, pentru investiţiile propuse a fi realizate de RAJA S.A. pe aria judeţului Constanţa

0
50

Măsurile suplimentare prezentate mai jos vin în completarea celor deja prevăzute în cadrul Acordului de Mediu (codurile măsurilor continuă numerotarea celor din actul de reglementare) privind PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN ARIA OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020”, pentru investiţiile propuse a fi realizate în aria proiectului din judeţul Constanţa.

Măsurile acestea suplimentare  sunt în legătură cu impacturi identificate punctual pentru anumiţi parametrii ai Obiectivelor Specifice de Conservare.

Cod măsură

Măsura

M28

În perioada construcţiei precum şi în primii 3 ani de operare se va implementa un program de control al speciilor invazive, care trebuie să includă activităţi de identificare a prezenţei speciilor vegetale alohtone invazive ce se dezvoltă pe suprafaţa şi în imediata apropiere a lucrărilor propuse şi activităţi de eliminare a acestora prin mijloace ce nu prezintă riscuri de contaminare a apei şi solului sau de afectare a vegetaţiei naturale existente.

M29

Nămolurile de la staţiile de epurare nu se vor aplica pe suprafaţa siturilor Natura 2000. De asemenea nu se vor aplica pe terenurile agricole din afara limitelor siturilor Natura 2000 aflate la o distanţă mai mică de 100 m faţă de orice curs de apă ce are legătură cu siturile Natura 2000. Pentru utilizarea în agricultură vor fi respectate prevederile Ordinului 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, ale ghidurilor elaborate de ICPA cu privire la îngrăşămintele organice precum şi alte norme tehnice aplicabile.

M30

Toate liniile electrice supraterane realizate în cadrul proiectului (dacă va fi cazul) vor fi prevăzute cu dotări pentru evitarea electrocutării păsărilor precum şi cu balizaje vizibile pentru reducerea riscului de coliziune.

M31

Chiar dacă SEAU Băneasa a fost proiectată astfel încât să asigure un nivel avansat de epurare a apelor uzate, având în vedere contextul spaţial al punctului de evacuare este necesară stabilirea unor limite ale concentraţiilor poluanţilor în efluent cu 10% mai mici decât prevederile NTPA001.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here