ARCA vă urează Paște Fericit!

3
2296

Conducerea Sindicatului ARCA al lucrătorilor din Autoritatea Navală Română, prin președintele Sorin Liță, urează tuturor membrilor și familiilor acestora să petreacă un PAȘTE FERICIT, dorindu-le sănătate și prosperitate!

HRISTOS A ÎNVIAT!

3 COMENTARII

 1. SĂRBĂTORI FERICITE le urăm și noi lucrătorilor din Căpităniile zonale sau portuare și din Inspectoratele tehnice, aflate în structura Autorității Navale Române (A.N.R.)!

  Sperăm că, (până) la următorul Paște, România va avea, DIN NOU (!!!),… … PROPRIUL „PAVILION-de-ȚARĂ”!

  • Autoritatea Navală Română (A.N.R.) este autoritatea centrală de specialitate, din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor. A.N.R. este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1133/2002 şi a Ordonanţei de Guvern nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, cu modificările şi completările ulterioare.

   Autoritatea Navală Română este o instituţie publică cu finanţare extrabugetară, cu personalitate juridică, înfiinţată prin fuziunea Inspectoratului Navigaţiei Civile cu Regia Autonomă „Registrul Naval Român”. În urma fuziunii, ANR a preluat toate drepturile şi obligaţiile celor două persoane juridice care s-au desfiinţat.

   Structura organizatorică a Autorităţii Navale cuprinde aparatul propriu central (constituit din direcţii, servicii, birouri) şi organele teritoriale operative, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu.

   Aparatul central al A.N.R. are în componenţa sa serviciile funcţionale, Direcţia Personal Navigant, Direcţia Inspecţii, Siguranţă şi Securitate Navală, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale.

   Organele teritoriale operative sunt unităţi fără personalitate juridică, aflate în subordinea aparatului-central, constituite din Căpitănii de port şi Inspectorate tehnice. În subordinea Autorităţii Navale se află 5 căpitănii zonale la Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta Turnu Severin, cărora li se subordonează căpităniile de port şi oficiile de căpitănie din zonele de jurisdicţie specifice.
   Zonele de jurisdicţie ale organelor teritoriale operative se stabilesc de către directorul general şi se aprobă de către Consiliul de Conducere al ANR.

   Misiune și obiective
   În exercitarea atribuțiilor sale, A.N.R. urmărește îndeplinirea următoarelor obiective strategice:
   – asigurarea și dezvoltarea standardelor de siguranță a navigației în porturile românești;
   – perfecţionarea sistemului de examinare și certificare a personalului navigant român;
   – asigurarea activității de căutare și salvare, conform prevederilor convenției S.A.R. 79;
   – efectuarea de controale pentru prevenirea poluărilor de la nave;
   – monitorizarea debalastărilor, a bunkerărilor și a predării deșeurilor;
   – investigarea incidentelor de poluare de la nave, în urma sesizărilor (exclusiv cele cu caracter penal);
   – transpunerea în legislația română a acquis-ului comunitar;
   – monitorizarea în timp real a acquis-ului comunitar și adoptarea în mod corespunzător a măsurilor operative ce se impun, coordonarea activității de transpunere a acestuia în legislația română;
   – coordonarea activității de transpunere în legislația românească a convențiilor și a altor reglementări de interes pentru țara noastră, a amendamentelor la convențiile internaționale la care România este parte;
   – identificarea obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, în domeniul transporturilor navale;
   – întărirea disciplinei economico-financiare, creșterea constantă a veniturilor prin atragerea de noi surse de venituri, precum și prin controlul judicios al costurilor, inclusiv prin reducerea continuă a creanțelor;
   consolidarea bazei tehnico-materiale prin continuarea politicii de dezvoltare și modernizare a patrimoniului instituției;
   – dezvoltarea sistemului informatic și de comunicații al instituției, integrarea în proiectele internaționale privind schimbul de informații în domeniul maritim;
   – motivarea și implicarea întregului personal ANR în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale instituției;
   ridicarea nivelului de cunoștințe de specialitate a personalului ANR și creșterea performanțelor profesionale ale angajaților prin efectuarea de cursuri de instruire;
   – îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate către clienți, reducerea birocrației și eficientizarea activității.

   Având ca obiectiv prioritar îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sale, din luna noiembrie 2016, instituţia este certificată conform cerinţelor standardului ISO 9001:2015 de către Societatea de Clasificare DNV-GL.

   ​Principalele atribuţii ale Autorităţii Navale Române:
   – inspecţia, controlul şi supravegherea navigaţiei;
   – controlul statului pavilionului şi controlul statului portului;
   – coordonarea activităţilor de asistenţă, căutare şi salvare în apele naţionale navigabile şi a acţiunilor în caz de calamităţi naturale şi sinistru naval;
   – protecţia apelor navigabile împotriva poluă​​​​rii de către nave;
   – sancţionarea contravenţiilor, cercetarea evenimentelor şi accidentelor de navigaţie;
   – înmatricularea şi evidenţa navelor sub pavilion român;
   – evidenţa, atestarea şi brevetarea personalului navigant;
   – supravegherea tehnică, clasificarea şi certificarea navelor;
   – aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte privind domeniul său de activitate;
   – reprezentarea statului român în organisme internaţionale din domeniul transporturilor navale, pe bază de mandat;
   – implementarea normelor, regulilor şi convenţiilor internaţionale în legislaţia română;
   – elaborarea, avizarea şi supunerea spre aprobarea Ministerului Transporturilor a proiectelor de acte normative şi norme obligatorii;
   – auditarea pentru certificare ISM (Certificatul de Siguranţă al Navei) şi ISPS (Codul Internațional pentru Siguranţa Navelor şi Securitatea Facilităţilor Portuare) a navelor şi a companiilor de navigaţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here