Amplu program de investiții desfășurat de RAJA S.A. în municipiul Constanța

0
2743

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul municipiului Constanța a fost prevăzută în cadrul a 11 contracte de lucrări: 9 dintre acestea sunt deja atribuite în prezent, un contract se află în etapa de evaluare a ofertelor, iar unul este încă nelansat. Valoarea totală a celor 11 contracte este de 518.270.432,72 lei cu TVA.

Obiectivele proiectelor de investiții: reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare din municipiul Constanța și zonele adiacente

La nivelul municipiului Constanța, se vor realiza următorii indicatori:

 • Extindere alimentare cu apă – 20.645 ml: cu diametru Dn 500 mm – 8.221 ml; alte diametre mai mici – 12.424 ml.
 • Reabilitare rețea de apă – 71.484 ml: cu diametru Dn 1000 mm – 3.890 ml; cu diametru Dn 900 mm – 1.775 ml; cu diametru Dn 800 mm – 9.005 ml; alte diametre mai mici – 56.814 ml.
 • Stații pompare apă reabilitate – 3 bucăți.
 • Extindere rețea canalizare menajeră – 25.117 ml.
 • Reabilitare rețea de canalizare menajeră – 24.806 ml.
 • Stații noi de pompare ape uzate și cămine de pompare – 12 bucăți.
 • Reabilitare stații pompare ape uzate – 1 bucată.

CL1: Rețele apă și canalizare în zona centrală a municipiului Constanța, în valoare de 41.823.989,90 lei cu TVA

Contractul a fost semnat în data 04.02.2021.

În cadrul acestui contract, au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea apă: 21.039 ml.
 • Reabilitare rețea canalizare: 4.509 ml.
 • Extindere rețea de canalizare: 1.741 ml. 

CL2: Rețele apă și canalizare în zona centrală a municipiului Constanța, în valoare de 19.723.253,97 lei cu TVA

Contractul a fost semnat în data 04.02.2021.

În cadrul acestui contract, au fost prevăzute următoarele investiții:

 • eabilitare rețea de distribuție apă: 8.774 ml.
 • Extindere rețea de distribuție apă: 1.261 ml.
 • Extindere rețea canalizare: 1.976 ml.
 • Reabilitare rețea canalizare: 3.629 ml.

CL3: Rețele apă și canalizare în zona centrală a municipiului Constanța, în valoare de 22.958.436,76 lei cu TVA

Contractul a fost semnat în data 04.02.2021.

În cadrul acestui contract, au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea apă: 7.628 ml.
 • Reabilitare rețea de canalizare: 5.832 ml.
 • Extindere rețea canalizare: 517 ml.

CL4: Rețele apă și canalizare în zona periferică a municipiului Constanța, Palazu Mare și stațiunea Mamaia, în valoare de 51.461.137,45 lei cu TVA

Contractul a fost semnat în data 20.01.2021.

În cadrul acestui contract, au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea apă: 8.757 ml.
 • Extindere rețea de apă: 11.163 ml.
 • Extindere rețea de canalizare: 13.441 ml.
 • Stații noi de pompare ape uzate și cămine de pompare: 12 bucăți.
 • Conducte de refulare noi: 4.283 ml.
 • Reabilitare conducte de refulare: 3.681 ml.

CL32: Reabilitare conducte aducțiune Constanța, în valoare de 39.817.836,81 lei cu TVA

Contractul a fost semnat în data 08.11.2019.

În cadrul acestui contract, au fost prevăzute investiții de reabilitare conducte de aducțiuni – 6.479 ml, după cum urmează:

 • Obiectul 1: Aducțiune Caragea-Dermen – SP Călărași – 1.209 ml.
 • Obiectul 2: Rețele în incinta Sursa Caragea-Dermen – 805 ml.
 • Obiectul 3: Aducțiune Cișmele – Complex înmagazinare Palas – 4.465 ml.

CL33: Reabilitare conducte aducţiune şi magistrale, staţii de pompare apă uzată SP E20 şi refulări aferente, în municipiul Constanţa, în valoare de 75.887.435,77 lei cu TVA

Contractul a fost semnat în data 08.09.2020.

În cadrul acestui contract, au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare conducte aducțiune – 7.015 ml.
 • Reabilitare conducte magistrale – 4.376 ml.
 • Reabilitarea Stație Pompare E20.
 • Reabilitare conductă refulare SP E20 – 4828 ml.
 • Extindere conductă refulare SP E20 – 3159 ml.

CL34: Reabilitare conducte magistrale tronson 3 – municipiul Constanța, în valoare de 38.080.209,20 lei cu TVA

Contractul  a fost semnat în data 27.11.2019.

Indicatori conform contract:

 • Reabilitare conducte magistrale tronson 3 – 7.416 ml.

CL35: Reabilitare stație de pompare apă brută Galeșu. Reabilitare Complex Înmagazinare Palas: SP1, SP2 și rețele în incintă. Reabilitare puț P0 Constanța Nord, în valoare de 48.684.054,30 lei cu TVA

Contractul a fost semnat în data 08.07.2020.

În cadrul acestui contract, au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare Stație Pompare apă brută Galeșu.
 • Reabilitare Complex Înmagazinare – Palas – SP1, SP2 2 și rețele în incintă.
 • Reabilitare puț P0 – Constanța Nord.=

CL38: Sistemul Regional Constanța – Obiectul: aducțiune Gospodăria de Apă Tatlageac – Gospodăria de Apă Mangalia; aducțiune Mangalia – Albești; aducțiune Mangalia – Limanu; reabilitare Stație de Pompare SP3 Palas, conducta de aducțiune Palas – SRC, cu o valoare estimată de 81.380.427.66 lei cu TVA

Contractul se află în faza de proiectare.

Valoarea investiției din municipiul Constanța24.114.719,78 lei cu TVA.

În cadrul acestui contract, pentru municipiul Constanța au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare SP3 Palas.
 • Conductă aducțiune Palas – SRC: 8.221 ml.

CL48: Instalație de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare, în valoare de 68.820.906,36 lei cu TVA

Contractul a fost semnat în data 20.01.2021.

Se află în perioada de proiectare.

Scopul proiectului constă în recepția nămolului deshidratat (25% s.u.) – rezultat de la stațiile de epurare Constanța Nord, Eforie Sud, Poarta Albă, Mangalia și Cobadin (stații de epurare deja existente) – la Stația de Epurare Constanța Sud și tratarea termică prin uscare, împreună cu nămolul generat în cadrul acestei stații de epurare. RAJA S.A. Constanța va oferi astfel o soluție de tratare și valorificare a nămolului rezultat, în concordanță cu angajamentele asumate față de Comisia Europeană. Soluția este una dintre cele mai eficiente și presupune recuperarea biogazului produs în urma procesului de epurare și utilizarea acestuia pentru uscarea și reducerea volumului nămolului.

CL49: Colectoare principale în municipiul Constanța, cu o valoare estimată de 29.632.744,54 lei cu TVA

Contractul se află în etapa de evaluare a ofertelor.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare conductă descărcare – aproximativ 1 km.
 • Conductă descărcare deversor.
 • Colector Bulevardul Aurel Vlaicu – amplasarea unei conducte noi, de DN1200 beton, în lungime de 770 m, prin microtunelare.
 • Colector Ion Cassian – lungime aproximativă 400 ml.
 • Achiziție excavator aspirator cu capacitate de 8 mc.

Toate aceste colectoare sunt de importanță majoră pentru buna funcționare a sistemului de canalizare din municipiul Constanța, care este unul de tip unitar. Reabilitarea lor a fost un efort încercat în mai multe etape de finanțare până la momentul present. Prin executarea acestor lucrări, vom reuși să soluționăm o parte importantă din deficiențele acestor colectoare de dimensiuni impresionante, care au rolul de prelua debitele de apă uzată și de apă pluvială ale întregului oraș.

Eforturile depuse, atât de benficiar cât și de constructor, sunt majore pentru ca toate contractele să fie finalizate în perioada de eligibilitate, în ciuda tuturor provocărilor pe care le ridică astfel de investiții. Depășirea acestora depinde de colaborarea inter-instituțională cu ceilalți deținători de utilități sau cu autoritățile locale, în acest caz mai ales cu Primăria Constanța, de care depinde în bună măsură implementarea cu succes a proiectului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here