RAJA Constanța reface, modernizează și extinde sistemele de alimentare cu apă și de canalizare din Crevedia, cu cofinanțare europeană

5
838

La nivelul companiei românești cu capital integral de stat RAJA S.A. Constanța (director-general Felix Stroe)cel mai mare operator regional din domeniul apei potabile și apelor uzate din țara noastră (cu activitate în 8 județe, acoperind peste 40.000 kmp), continuă derularea investițiilor din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a RAJA S.A. Constanța, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Acest program  reprezintă o nouă etapă pentru implementarea unor proiecte majore de modernizare și dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată din întrega arie de operare, preocuparea constantă fiind aceea de a asigura apă potabilă de calitate și servicii centralizate de canalizare durabile, fiabile, performante.

Proiectul a fost elaborat în scopul conformării la Directivele Europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele europene de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Prin implementarea acestor investiţii gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40% la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27% pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.

Acest amplu proiect regional vizează investiții pe raza a 91 de localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Pornind de la “Master-Plan”-urile judeţelor, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidenţiază necesitatea şi soluţiile de extindere şi modernizare a infrastructurii reţelelor de apă şi apă uzată, principalii indicatori fiind următorii:

 1. Sistemul de alimentare cu apă:

– Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km;

– Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 de unităţi;

– Dispecerate locale SCADA (monitorizare și control automatizate) – apă: 14 locaţii, cu întreg sistemul necesar.

2. Sistemul de canalizare:

– Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km;

– Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi;

– Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unitate;

– Dispecerate locale SCADA (monitorizare și control automatizate) – canal: 17, cu întreg sistemul necesar.

Aplicația de finanțare (studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, devizul general, documentațiile tehnice) a fost realizată pe parcursul a 3 ani, sub directa coordonare a diviziei de consultanță JASPERS, activitățile fiind demarate în a doua jumătate a anului 2014.

În urma procesului de evaluare tehnică, financiară și instituțională, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat în integralitatea sa Aplicația de Finanțare, drept pentru care, la data de 31.08.2018, a fost semnat Contractul de Finanțare.

Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 de euro.

Finanțarea proiectului este suportată de către:

 • Comisia Europeană – 440.179.992,19 euro;
 • bugetul de stat – 67.321.645,86 euro;
 • RAJA S.A. Constanța – 33.054.818 euro;
 • bugetele locale – 10.357.176,29 euro.

Așadar, contribuția operatorului regional RAJA S.A. la realizarea acestor investiții este de 33.054.818 euro (138.902.230,70 lei).

Stadiul implementării celor 54 de contracte se prezintă astfel:

 • 25 de contracte (21 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 773.974.374,65 lei, atribuite până la 1 iulie a.c.;
 • 1 contract în valoare de 54.093.400,41 lei s-a semnat la începutul lunii iulie a.c.;
 • 8 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare totală estimată de 492.552.666,76 lei;
 • 20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.

Numai în lunile scurse din acest an, 2020, au fost semnate 3 noi importante contracte în cadrul Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Cel de-al doilea contract semnat în acest an a fost cel pentru REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE LA CREVEDIA,  județul Dâmbovița

În data de 18 iunie 2020, la sediul Centrului Zonal Buftea (județul Ilfov), a avut loc semnarea Contractului de Lucrări (CL) 28: “Rețele apă și canalizare Crevedia”.

La eveniment au participat, alături de conducerea societății RAJA S.A. Constanța, în frunte cu directorul-general Felix Stroe, președintele Consiliului Județean Ilfov – Marian Petrache, primarul orașului Buftea – Gheorghe Pistol, președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Alexandru Oprea, primarul comunei Crevedia – Florin Petre și Directorul General al AM POIM – Cristi Mărișteanu.

Directorul general RAJA S.A., Felix Stroe, a declarat: „Este un contract ambițios, de care oamenii au nevoie. Nu sunt primele investiții din această zonă deservită de compania noastră. Buftea și Crevedia au mai beneficiat de lucrări în valoare de aproximativ 84 milioane lei, iar Corbeanca are sisteme noi de alimentare cu apă și canalizare de peste 38 milioane lei. Ne mândrim că în cadrul celor două proiecte, Programul Operațional Sectorial de Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare, am atras peste 1,1 miliarde de euro. Nu a fost ușor, mai ales în condițiile în care aceste programe nu se puteau realiza și fără o cofinanțare din partea RAJA S.A., care a asigurat din fonduri proprii peste 110 milioane de euro.” 

 Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a punctat importanța acestor lucrări pentru comunitate: „E o concurență benefică între operatorul de apă de la Ilfov și operatorul RAJA Constanța. De altfel, la ora aceasta, din cele 2 miliarde și vreo 200 de milioane de euro care sunt alocați la nivel național, Raja Constanța ia 600 de milioane de euro, iar Ilfov ia vreo 360 de milioane de euro. Trebuie să le mulțumesc, pentru că au făcut investiții foarte mari și au ajutat Consiliul Județean Ilfov, preluând o parte din sarcina aceasta a investițiilor. Nu avea România capacitatea să aloce atâția bani dacă nu erau aceste fonduri europene, să rezolve problema de conformare și, dincolo de ea, mai important este să creștem investiția pentru calitatea vieții. Încă o dată, felicitări, să sperăm că această competiție între operatorul de la Ilfov și operatorul de la Constanța va continua în avantajul cetățenilor.”

Contractul semnat, Rețele apă și canalizare Crevedia, prevede investiții pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Crevedia, din județul Dâmbovița, în valoare totală 37.660.182,89 lei, astfel:

 • Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 13,5 km și realizarea a 1.600 de branșamente, 31 de cămine de vane și 139 de hidranți de incendiu, în valoare de 1644.673,4 lei;
 • Construirea unei noi rețele de canalizare menajeră pe o lungime de 16,5 km, cu 1.800 de racorduri și 456 de cămine de vizitare, în valoare de 361.705,81 lei;
 • Realizarea a 9 stații de pompare ape uzate menajere, 9 cămine de decantare și aproximativ 2,5 km de conducte de refulare pentru apele uzate menajere, în valaore de 8.653.803,68 lei.

Tot în comuna Crevedia se află în desfășurare un alt contract de lucrări, care vizează extinderea și distribuția de apă potabilă în localitatea Crevedia: „Sursa de apă și stație tratare Crevedia”. Acesta are o valoare de 4.665.222,66 lei și are termen de finalizare data de 30.09.2020. Lucrările prevăzute în acest contract, respectiv realizarea a 6 foraje noi, extinderea conductei de aducțiune pe o lungime de peste 1 km și modernizarea stației de tratare a apei, se află într-un stadiu de execuție avansat, 80% din totalul lucrărilor prevăzute fiind deja finalizate.

Prin aceste investiții, RAJA S.A. are în vedere îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate, creşterea nivelului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă și de canalizare, ridicarea gradului de siguranţă și continuitate în funcţionarea sistemului, reducerea pierderilor de apă etc.

Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a precizat: „Aceasta este o investiție pe care locuitorii din Crevedia o așteaptă de mult timp. Cunosc procedurile greoaie, din punct de vedere administrativ, care trebuie parcurse în implementarea acestor proiecte. Ne străduim să atragem și noi investiții, prin care să aducem în Dâmbovița serviciile de apă și canalizare în toate comunitățile rurale. Pentru lucrarea de la Crevedia veți avea tot sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița. Cred că apa devine din ce în ce mai mult o resursă strategică națională și, din punctul acesta de vedere, cred că suntem cu toții conștienți că, dacă nu ne protejăm această resursă naturală, nu vom reuși să satisfacem toate cerințele de calitate și de livrarea continuă a acestui produs”.

Primarul Comunei Crevedia, Florin Petre, unul dintre beneficiarii direcți ai acestei investiții, a subliniat necesitatea acestor lucrări: „Am așteptat de mult această zi, pentru că noi, comunitatea din Crevedia, de peste 10 ani ne zbatem și promitem, și ajunseserăm la momentul în  care nici eu, nici cetățenii nu mai credeam că vom semna acest contract de lucrări în acest mandat. Ne bucurăm nespus că am ajuns în această fază, am auzit că avem și un constructor bun. Zilele următoare ne vom întâlni să stabilim toate detaliile, pentru că mai avem niște lucrări în derulare, pe care le-am ținut din termen pentru această investiție. Sperăm într-o colaborare foarte bună cu operatorul, ne bucurăm că ne-am asociat cu o organizație precum RAJA Constanța, despre care am înțeles că sunt primii pe țară. Au avut tot sprijinul nostru și îi asigurăm că vom avea în continuare o bună colaborare”.

5 COMENTARII

 1. Paulica ma dai pe spate taticule.
  Vezi unde a investit jigodia de Stroe. La Bacau,la Predeal……… cumva? Si pe unde mai sant primarii psd-iste.
  Toate investitiile sant facute de primarii. Stroe decat colecteaza banii. Reteta PSD la jmangleala.

  • Investițiile ACESTEA sunt cofinanțate din FONDURI EUROPENE!
   (Inclusiv cea de la Predeal!)

   Vedeți, ÎN ARTICOL, structura finanțării acestor investiții, în cadrul programului, cofinanțat de către U.E. P.O.I.M.:
   ” (…) Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 de euro.
   Finanțarea proiectului este suportată de către:
   – Comisia Europeană – 440.179.992,19 euro;
   – Bugetul de stat – 67.321.645,86 euro;
   – RAJA S.A. Constanța – 33.054.818 euro;
   – Bugetele locale – 10.357.176,29 euro.
   Așadar, contribuția operatorului regional RAJA S.A. la realizarea acestor investiții este de 33.054.818 euro (138.902.230,70 lei). (…) ”

   Prin urmare, R.A.J.A. dă… 33,05 MILIOANE de EURO, în timp ce contribuția… TUTUROR U.A.T.-urilor implicate este , CUMULATĂ (!), de… (NUMAI!) 10,37 milioane de Euro!
   Deci, R.A.J.A. contribuie… TRIPLU față de TOATE Primăriile (luate împreună!)!!!

   • În altă ordine de idei, cam DOUĂ TREIMI (!) dintre primarii și președinții de Consilii Județene cu care a semnat R.A.J.A. contracte de INVESTIȚII cofinanțate cu „bani europeni” sunt… NEpesediști, cei mai mulți dintre aceștia fiind… PENELIȘTI!!!!!!!!!!!

    • Paul te cred. Tu cunosti mai bine situatia.
     Eu vorbesc din punctul de vedere al chibitului.
     Astia cu PSD-ul lor chiar daca fac un lucru bun nu-i mai crezi. Trebuie sa fie o invarteala pe acolo.
     Despre Stroe stiu cam ce invarte pentru ca am cativa prieteni in Constanta cu care mai vorbesc la telefon.

     • Vorbeați și de județul Bacău:

      Actuala Stație de Epurare din municipiul Onești a fost construită în perioada 1948-1953 și modernizată în anul 1976. Aceasta a fost proiectată să trateze și să elimine apa menajeră uzată și apa industrială de pe platforma petrochimică Borzești, fiind o stație cu tehnologie învechită, care necesită ample lucrări de reabilitare și retehnologizare.

      ” (…) Prin Contractul de lucrări “Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”, în valoare de 80.128.971 de lei, RAJA S.A. va construi o stație de epurare cu o capacitate de 41.500 de locuitori echivalenți, conform ultimelor tehnologii în materie, beneficiind inclusiv de treaptă de tratare terțiară cu dezinfectare UV a efluentului.

      Obiectivul general al contractului este asigurarea implementării corespunzătoare a Proiectului Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și canalizare din Municipiul Onești, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva 91/271/CE, transpusă în legislația națională prin Hotarârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane.

      Astfel, prin realizarea acestei investiții, se vor respecta toți indicatorii de mediu impuși de legislația europeană și națională, contribuind semnificativ la îmbunătățirea și protecția mediului și a sănătății populației aflate în aria Proiectului. (…) „

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here