RAJA Constanța reabilitează și extinde sistemele de alimentare cu apă și de canalizare din Agigea, Cumpăna și Ovidiu, folosind finanțări europene

4
989
Semnarea contractului, pe 12 iunie

La nivelul companiei românești cu capital integral de stat RAJA S.A. Constanța (director-general Felix Stroe)cel mai mare operator regional din domeniul apei potabile și apelor uzate din țara noastră (cu activitate în 8 județe, acoperind peste 40.000 kmp), se continuă derularea investițiilor din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a RAJA S.A. Constanța, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Acest program  reprezintă o nouă etapă pentru implementarea unor proiecte majore de modernizare și dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată din întrega arie de operare, preocuparea constantă fiind aceea de a asigura apă potabilă de calitate și servicii centralizate de canalizare durabile, fiabile, performante.

Proiectul  a fost elaborat în scopul conformării la Directivele Europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele europene de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Prin implementarea acestor investiţii, gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40% la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27% pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 de locuitori.

Acest amplu proiect regional vizează investiții pe raza a 91 de localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Pornind de la “Master-Plan”-urile judeţelor, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidenţiază necesitatea şi soluţiile de extindere şi modernizare a infrastructurii reţelelor de apă şi apă uzată, principalii indicatori fiind următorii:

 1. Sistemul de alimentare cu apă:

– Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km;

– Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 de unităţi;

– Dispecerate locale SCADA (monitorizare și control automatizate) – apă: 14 locaţii, cu întreg sistemul necesar.

2. Sistemul de canalizare:

– Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km;

– Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi;

– Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unitate;

– Dispecerate locale SCADA (monitorizare și control automatizate) – canal: 17, cu întreg sistemul necesar.

Aplicația de finanțare (studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, devizul general, documentațiile tehnice) a fost realizată pe parcursul a 3 ani, sub directa coordonare a diviziei de consultanță JASPERS, activitățile fiind demarate în a doua jumătate a anului 2014.

În urma procesului de evaluare tehnică, financiară și instituțională, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat în integralitatea sa Aplicația de Finanțare, drept pentru care, la data de 31.08.2018, a fost semnat Contractul de Finanțare.

Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 de euro.

Finanțarea proiectului este suportată de către: Comisia Europeană – 440.179.992,19 euro; bugetul de stat – 67.321.645,86 euro; RAJA SA Constanța – 33.054.818 Euro; bugetele locale – 10.357.176,29 euro.

Așadar, contribuția operatorului regional RAJA SA la realizarea acestor investiții este de 33.054.818 euro (138.902.230,70 lei).

Stadiul implementării celor 54 de contracte se prezintă astfel:

– 25 de contracte (21 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 773.974.374,65 lei, atribuite până la 1 iulie a.c.;

– 1 contract în valoare de 54.093.400,41 lei s-a semnat la începutul lunii iulie a.c.;

– 8 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare totală estimată de 492.552.666,76 lei;

– 20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.

Numai în lunile scurse din acest an, 2020, au fost semnate 3 noi importante contracte în cadrul Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Primul contract semnat în 2020 pe fonduri din POIM a fost cel de REABILITARE ȘI EXTINDERE A SISTEMULUI DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PE RAZA U.A.T. OVIDIU, CUMPĂNA ȘI AGIGEA, din județul Constanța

Pe 12 iunie 2020, la sediul Stației de Pompare și Tratare Palas Constanța, a fost semnat Contractul de Lucrări (CL) 22: “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Lazu, reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, reabilitare stație de pompare apă uzată, stații noi de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente, din localitatatea Agigea. Rețele apă Ovidiu, Cumpăna, Poiana. Aducțiuni Ovidiu, Poiana. Rețele de canalizare Ovidiu, Cumpăna, Poiana.​”

La eveniment au fost prezenți, alături de conducerea societății RAJA S.A., în frunte cu directorul-general Felix Stroe: președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, primarul orașului Ovidiu, George Scupra, și primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu.

Contractul are o valoare totală 67.835.525,22 lei și vizează investiții pe raza a 3 UAT din județul Constanța în 5 localități (Ovidiu, Poiana, Agigea, Lazu, Cumpăna), o parte dintre acesteinvestiții aparținând Consiliului Județean Constanța.

Principalele lucrări în cadrul contractului sunt:

UAT CUMPĂNA

Sistemul de alimentare cu apă

U.M.

Ind. Fizici

Valoare lei

1

Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)

m

1.829

1.108.890,56

2

Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)

m

4.330

2.555.712,23

Sistem de canalizare menajeră

U.M.

Ind. Fizici

Valoare lei

1

Rețea canalizare (nouă)

m

5.969

5.168.919,12

2

Conductă refulare (nouă)

m

734

305.722,21

3

Stații pompare ape uzate (noi)

buc.

3

1.314.940,06

 

UAT OVIDIU

Sistemul de alimentare cu apă

U.M.

Ind. Fizici

Valoare lei

1

Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)

m

2.472

2.286.256,07

Sistem de canalizare menajeră

U.M.

Ind. Fizici

Valoare lei

1

Rețea canalizare (nouă)

m

12.672

7.740.025,84

2

Conductă refulare (nouă)

m

899

365.289,28

3

Stații pompare ape uzate (noi)

buc.

1

482.956,00

 

UAT Agigea

Sistemul de alimentare cu apă

U.M.

Ind. Fizici

Valoare lei

1

Stații pompare apă (noi)

buc.

1

162.402,27

2

Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)

m

8.526

3.553.146,73

3

Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)

m

9.343

6.573.790,77

Sistem de canalizare menajeră

U.M.

Ind. Fizici

Valoare lei

1

Rețea canalizare (nouă)

m

9.434

7.406.070,33

2

Rețea canalizare (reabilitată)

m

911

791.025,56

3

Conductă refulare (nouă)

m

882

497.445,82

4

Stații pompare ape uzate (noi)

buc.

3

1.150.959,81

5

Stații pompare ape uzate (reabilitate)

buc.

1

293.861,35

 

4 COMENTARII

 1. R.A.J.A. e pusculita PSD-ului ,nu ii mai faceti atata reclama ! Si au pretul la apa mai mare decat la Dubai( e 2 dolari metrul cub de apa- inclus si canalizarea in banii astia, in conditiile in care la Dubai apa provine din desalinizarea apei de mare). Intrebati constantenii si cei din alte judete care au fost „miluiti”de primariile PSD cu binefacerile RAJA,de calitatea serviciilor si preturile umflate !

 2. Pentru stimatul domn care se semnează „Anton care…”!

  NOI suntem constănțeni și ne luăm permisiunea de a Vă PRECIZA următoarele lucruri:

  1. Prețurile/Tarifele RAJA sunt… cam pe la mijlocul celor practicate în România (de faptȘ chiar în… PRIMA jumătate, cea INFERIOARĂ!)!
  Doar că în unele locuri Primăriile… SUBVENȚIONEAZĂ aceste servicii, iar AICI… NU (!), de aceea consumatorul (cel casnic, cel puțin) din Constanța (dar și din alte localități) plătește mai mult decât în București de exemplu!

  2. Fiind un ziar… NAȚIONAL (!) – ca acoperire pe subiecte și, implicit, audiență –, contractul nostru de… PUBLICITATE (semnalată prin acel „P”, pus între paranteze!) se referă (STRICT/EXCLUSIV!) la… INVESTIȚII și SERVICII (consecutive acestor investiții!) care sunt, TOATE (!),… (co)finanțate din FONDURI EUROPENE, iar NU la activitatea curentă a R.A.J.A. – Constanța S.A. în general!
  ÎN NICIUN CAZ acest contract-de-PUBLICITATE (repetăm: SEMNALATĂ-GRAFIC!) NU se vizează performanțe sau (eventuale) contraperformanțe în materie de gestionare a sistemelor de apă și de canalizare din locurile unde R.J.J.A. a preluat rețele subterane vechi de prin anii… ’50, ’60 sau ’70 (și, în plus,… NEÎNTREȚINUTE corespunzător timp de zeci-de-ani, înainte și în primii ani de după 1990)!
  (Astfel de publicitate, pentru activitățile-curente, de rutină, ale operatorului în cauză, are – și-ncă… din abundență! –, cam… TOATĂ – ! – presa LOCALĂ, care retransmite, zilnic, către public, comunicatele R.A.J.A. despre avarii și remedierea lor, ca și despre alte activități de întreținere și funcționare în rețelele de apă-canal ale societății !)

   • Ținem să Vă liniștim:

    Cât despre… „pușculița” cui este sau nu este acest operator regional de apă și canalizare: NICI asta NU face parte din aria de acoperire tematică a contractului nostru de PUBLICITATE (NU obosim să repetăm: MARCATĂ/SEMNALATĂ-GRAFIC!)!

    Așadar, pe ALTE (!) subiecte decât cele referitoare la INVESTIȚII din (CO)FINANȚĂRI-EUROPENE (!), legate de R.A.J.A. S.A. Constanța, putem să… CONTINUĂM (pentru că o facem, în presa locală și „centrală” chiar, cam din momentul în care… S-A ÎNFIINȚAT acestă companie!) să scriem… ORICÂND, exact CE și CUM ne obligă statutul de ziariști-de-INVESTIGAȚII!

    Daaaaaaaaaaaaaaa ?!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here