Etapele perfectării și demarării celei mai mari investiții, cofinanțate european, derulate acum în România: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020”

0
155
Aurel Presură, directorul general al RAJA S.A. Constanța

În data de 31.08.2018, Compania RAJA S.A. Constanța, în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de Finanțare nr. 210, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM), pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+115525.

Proiectul are o valoare de 2.484.938.696,56 lei și vizează investiții pe raza a 91 de localități, din cadrul a 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița și Brașov).

RAJA asigură o cofinanțare în procent de 6% (30 milioane euro).

Proiectul contribuie la atingerea rezultatelor avute în vedere prin demararea POIM, obiectivul 3.2 „Creșterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei și conformarea cu prevederile Directivei nr.98/83/CE (pentru sistemele de alimentare cu apă potabilă) și ale Directivei 91/271/CEE (pentru sistemele de evacuare, colectare și epurare a apelor uzate).

Întregul proiect al RAJA a fost structurat în 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.În acest moment, 40 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii au fost atribuite, 6 contracte de lucrări au fost publicate în SICAP, iar alte 4 contracte de lucrări sunt nelansate.

Sprijinul primit pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru acest mega-proiect cofinanțat de UE

La data de 27.02.2015, S.C. RAJA S.A. Constanţa, actuala RAJA S.A. Constanța, în calitate de Autoritate Contractantă, a încheiat cu Asocierea formată din ROMAIR CONSULTING S.R.L. (lider) – Louis Berger SAS (asociat), în calitate de Prestator, Contractul de Servicii CS 1AF POIM ”Asistenţă tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C RAJA S.A Constanţa, în perioada 2014-2020”, COD SMIS 2014+106556.

Ulterior, în data de 12.04.2017, S.C. RAJA S.A. Constanța, actualmente RAJA S.A. Constanța, în calitate de Beneficiar al proiectului, a semnat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, actualul Minister al Investițiilor și Proiectelor Europene, Contractul de Finanțare nr. 40, ce are ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020”, COD SMIS 2014+ 106556.

Perioada de implementare a proiectului, la data încheierii Contractului de Finanțare, a fost de 70 de luni, respectiv între 01.03.2015 și 31.12.2020. Ulterior, pe 24.11.2020, a fost încheiat, între RAJA S.A. și Ministerul Fondurilor Europene, Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr.40/12.04.2017, ce a avut ca obiect modificarea duratei contractului și a perioadei de implementare a proiectului, respectiv 82 de luni, între 01.03.2015 și 31.12.2021.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 13.240.853,34 lei, din care valoarea eligibilă este de 11.034.044,45 lei.

Activitățile desfășurate în perioada 2017-2021, finanțate din Contractul de Finanțare nr. 40/12.04.2017 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, au constat în următoarele:

– Elaborarea Documentațiilor de Atribuire pentru Contractele de Servicii aprobate de Autoritatea Contractantă (Inclusiv Elaborare Documentații de Atribuire Contracte de Furnizare (după caz);

– Elaborarea Aplicației de Finanțare, inclusiv documentele suport (Studiu de Fezabilitate final complet, Analiza Cost-Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Analiza Instituțională) pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020″;

–  Elaborarea Documentațiilor de Atribuire tip Fidic-GALBEN;

– Elaborarea Documentațiilor de Atribuire tip Fidic-ROSU, inclusiv documentațiile pentru obtinerea tuturor avizelor și documentația pentru Autorizația de Construire.

Aplicația de finanțare, inclusiv documentele suport, au fost aprobate de către AM POIM, în acest sens fiind semnat Contractul de Finanțare nr. 210/31.08.2018, între RAJA S.A. și Ministerul Fondurilor Europene, care a avut ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020”, COD SMIS 2014+1115525.

În data de 20.11.2020, Comisia Europeană a emis Decizia de punere în aplicare a aprobării contribuției financiare la proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa”, selectat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare în România – CCI 2018RO16CFMP002.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here