vineri, mai 24, 2024
AcasăUtilCompaniile pot beneficia de până la 500.000 de euro finanțare pentru instalarea...

Companiile pot beneficia de până la 500.000 de euro finanțare pentru instalarea unei centrale fotovoltaice

-

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) a lansat un nou apel de finanțare pentru întreprinderile care doresc să obțină finanțare pentru instalarea de surse regenerabile de energie.

Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor vizează Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, care urmărește promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice.

Activităţile finanţabile în cadrul acestui apel de proiecte se referă la:

a) investiții în echipamente / utilaje / dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile, sisteme de panouri fotovoltaice sau cogenerare (cu excepția biomasei), destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului.

- Advertisement -

b) investiții în lucrări de modernizare / reabilitare / creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare / trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile.

Pentru realizarea proiectului, solicitantul va parcurge următoarele activități:

  1. Pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, inclusiv analiza energetică, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc);
  2. Managementul proiectului, auditul proiectului;
  3. Informare şi publicitate.

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

- Advertisement -
  • Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, cum sunt definite la art. 2 lit. i), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014.
  • Întreprinderile mari cu excepția întreprinderilor cu activități enumerate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în anexa I la Directiva 2003/87/CE .

Bugetul alocat apelului de proiecte este 200.000.000 euro. Valoarea grantului acordat este cuprins între 50.000 euro și 500.000 de euro. Intensitatea finanțării variază între 35% și 65%.

Valoarea proiectului nu trebuie limitată la 500.000 euro, solicitantul având posibilitatea de a-și asuma o valoare mai mare prin intermediul costurilor neeligibile.

- Advertisement -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -
- Advertisment -